Reise til Bhutan

Taktsang Palphug kloster, Bhutan

Phoenix Travel tilbyr spennende reiser til Bhutan, et lite, fredelig kongedømme som ligger inneklemt mellom India og Kina blant Himalayas majestetiske topper. I flere hundre år var Bhutan isolert fra omverdenen, og ikke før i 1975 ble landet åpnet for litt turisme. Det hviler derfor et slags magisk skimmer over dette nokså ukjente riket, som fremdeles begrenser antallet besøkende for å bevare landets særpreg og begrense miljøskader.

Siden kongen av Bhutan frivillig avskaffet eneveldet og innførte demokrati, er mye forandret. Regjeringen har likevel gått varsomt frem i moderniseringsarbeidet, ettersom man ikke vil at kulturarven skal gå tapt. De fleste av landets innbyggere er bønder som bare dyrker nok til livets opphold. De er kanskje ikke rike i materiell forstand, men kanskje man er lykkeligere i Bhutan enn i mange andre land likevel? Allerede på 1970-tallet fant kongen opp begrepet Gross National Happiness (bruttonasjonallykke) som oppsummerer ideen om at et lands rikdom ikke bare bør måles i materielle goder og økonomisk aktivitet. Med bakgrunn i dette konseptet er det faktisk lovbestemt i Bhutans grunnlov fra 2008 at staten skal forsøke å forbedre forutsetningene for så mye lykke som mulig for så mange innbyggere som mulig!
 

Rundresor


Taj Mahal i Agra, India

Bhutan og India


Bhutan er et land med storslagen natur, praktfull kultur og en dyptgående åndelighet som farger alle aspekter av innbyggernes hverdag. Bhutan, eller Tordendragens land, som det spirituelle kongedømmet også kalles, var lenge et lukket kongedømme. Men...

Bhutan og Nepal


Ble med på en rundreise til Himalayas kanskje mest interessante land! Sammen med en svensk reiseleder, kyndige lokalguider og et begrenset antall medreisende besøker du noen av regionens absolutte perler og får oppleve den spesielle atmosfæren du...